Nejen erotická Seznamka + Flirt SMS Chat + Erotická SMS hra + Jednoduché WAP hry Nepřihlášen

Autorská práva

Zábavné prostředí Milenky&Milenci a obsah serveru na adrese www.milenkyamilenci.cz a adresách s touto doménou souvisejících jsou chráněny autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Autorská práva jsou vlastnictvím společnosti B2B.CZ, s.r.o., držitele licence nebo původních tvůrců spolupracujících se společností B2B.CZ, s.r.o.

Obsah serveru na adrese www.milenkyamilenci.cz a adresách s touto doménou souvisejících může být reformátován, zobrazován, tištěn nebo jinak reprodukován pouze pro osobní nekomerční potřebu. Uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat, jinak distribuovat, publikovat, vysílat či jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného (emailového) svolení a spolu s informací o autorských právech společnosti B2B.CZ, s.r.o.

Obsah serveru na adrese www.milenkyamilenci.cz a adresách s touto doménou souvisejících nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či ho nabízet jako svůj vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu tohoto serveru.

Reklama