Nejen erotická Seznamka + Flirt SMS Chat + Erotická SMS hra + Jednoduché WAP hry Nepřihlášen

Poplatky

Uživatel SMS služeb v zábavním prostředí Milenky&Milenci, dále jen Služba, platí pouze poplatek za odeslání SMS zprávy na telefonní číslo Služby a příjem SMS zprávy z čísla Služby.

Cena jedné odchozí i jedné příchozí SMS zprávy je pro zákazníky sítě O2 s tarifním programem stanovena na 1,50 Kč bez DPH, tedy 1,79 Kč s 19% DPH a pro Go zákazníky téže společnosti na 1,80 Kč včetně DPH.

Cena za odeslání a přijetí zprávy je konečná. K uvedené ceně se nepřipočítávají žádné další poplatky za odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu.

Pokud je doručená SMS zpráva rozdělena na více zpráv, např. JAK HRAT, platí uživatel pouze za první přijatou zprávu, ostatní jsou doručeny zdarma!

Za užívání WAP služeb v zábavním prostředí Milenky&Milenci platí uživatel pouze poplatek za připojení na WAP dle použité technologie a svého tarifu. Žádné registrační, paušální ani jiné poplatky za užívání Služby uživatel neplatí. Pro aktuální platné poplatky za připojení na WAP kontaktujte prosím svého mobilního operátora nebo použijte jeho internetové stránky.

Reklama