Nejen erotická Seznamka + Flirt SMS Chat + Erotická SMS hra + Jednoduché WAP hry Nepřihlášen

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem zábavného přostředí Milenky&Milenci, dále jen Služba, je společnost B2B.CZ, s.r.o., divize DolphinGames. Provozovatel upozorňuje, že některé údaje poskytnuté při užívání Služby mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Současně Provozovatel prohlašuje, že se tímto zákonem plně řídí a činí maximum pro to, aby osobní údaje uživatelů Služby byly chráněny.

Veškeré osobní údaje, které budou získány od uživatelů Služby jejím provozováním, budou uloženy na zabezpečeném serveru Provozovatele. Provozovatel se zavazuje poskytovat údaje získané provozováním hry třetím osobám pouze v agregované podobě tak, aby nebylo v žádném případě možné určit původce jednotlivé informace.

Telefonní čísla získaná provozováním Služby, případně poskytnuté emailové adresy, jsou určeny pouze pro komunikaci s Provozovatelem a nebudou předány třetím osobám, vyjma případu, kdy to sám uživatel v prostředí Služby umožní.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít telefonní čísla či emailové adresy uživatelů Služby k zasílání informací o novinkách a nových službách Provozovatele. Součástí těchto sdělení mohou být také reklamní sdělení, která budou vždy zřetelně označena. Provozovatel se zavazuje rozeslat maximálně jednu takovou zprávu týdně. Každý uživatel může se zasíláním zpráv ze strany Provozovatele vyslovit nesouhlas.

Provozovatel učiní maximum pro to, aby ochránil data uživatelů před zneužitím, a s výjimkou agregovaných údajů je nebude poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

V případě uvědomění vítězů či k distribuci výher dle předem zveřejněných Podmínek může Provozovatel požadovat po účastnících hry i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby účastnící se soutěže. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma případu, kdy si jejich vydání vyžádá dodavatel dané výhry.

Reklama